Визначення термінів:

Лелеченя.Info (Адміністрація)Портал родинних порад “Лелеченя.Info”;
Сервіс – платний і / або безкоштовний доступ завдяки обліковому запису користувача до “онлайн” (в реальному часі) та / або “оффлайн” (у записі) інтернет – трансляцій просвітницьких подій, що надаються Адміністрацією на Сайті;
Користувач – фіз. або юр. особа,хто має всі необхідні правомочності відповідно до чинного законодавства України для укладення цієї Угоди;
Сайт – інтернет-сайт у мережі Інтернет і доступний за адресою http://www.lelechenya.info (а також на всіх доменах наступних рівнів, що відносяться до даної адреси);
Обліковий запис – унікальний логін і пароль, введені Користувачем під час реєстрації на сайті, використовуються для доступу Користувача в особистий кабінет шляхом авторизації;
Реєстрація – сукупність дій Користувача з метою створення особистого кабінету, отримання доступу до Сервісу; при цьому Користувач заповнює спеціальну форму Сайту, надаючи облікові (персональні) дані та іншу інформацію.
Особистий кабінет – персональна сторінка користувача, сформована після реєстрації, доступ до якої надається Користувачеві завдяки авторизації.

I. Загальні положення 

1.1 Портал родинних порад “Лелеченя.Info” (далі – Лелеченя.Info, Адміністрація) надає Користувачам Сервіс з інтернет – трансляції освітніх та інших подій на умовах, викладених в даній Угоді (далі – Угода);

1.2 Користуватись Сервісом можна лише зареєструвавшись на ньому;
1.3 Зареєстрований Користувач вважається таким, хто погодився з умовами Угоди в повному обсязі, без застережень і винятків;

II. Реєстрація Користувача

2.1 Для користування сервісом Лелеченя.Info, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації на сайті http://www.lelechenya.info (далі Сайт), як результат – для Користувача буде створено унікальний Обліковий запис;
2.2 Для реєстрації Користувач зобов’язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, наведених у формі реєстрації;
2.3 У разі надання Користувачем недостовірної або перекрученої інформації, або в Адміністрації є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Адміністрація має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві у можливості користуватись наповненням Сервісу;
2.4 Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації. У разі якщо дані Користувача не підтверджені або встановлено їх невідповідність, Адміністрація має право відмовити Користувачеві в доступі до облікового запису та користуванні сервісом Лелеченя.Info;
2.5 Персональна інформація Користувача, що подана в обліковому записі Користувача, зберігається і обробляється Адміністрацією відповідно до вимог чинного законодавства України;
2.6 Вносячи в реєстраційну форму персональну інформацію, Користувач автоматично дає згоду на збір, використання та опрацювання його персональних даних;
2.7 Лелеченя.Info залишає за собою право надсилати на адресу Користувача повідомлення, пов’язані з маркетингом і просуванням продукції, а також іншу інформацію, яка може зацікавити Користувача, включаючи інформацію і від наших партнерів, яка, на нашу думку, може бути вам в нагоді. Ви можете відмовитись від отримання таких повідомлень, написавши нам листа на електронну адресу info@lelechenya.info;
2.8 Користувач особисто відповідальний за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля;
2.9 Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-які випадки несанкціонованого (недозволеного Користувачем) доступу до Сервісу з використанням облікового запису Користувача та / або про будь-які порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки Користувач зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вийти») після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом;
2.10 Лелеченя.Info має всі права блокувати або видалити акаунт Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до сервісу Лелеченя.Info у разі виявлення порушень умов цієї Угоди;

III. Умови використання сервісу Лелеченя.Info

3.1 Права та обов’язки користувача набирають чинності з моменту його реєстрації на сайті та отримання підтвердження активації облікового запису;
3.2 При використанні сервісу Лелеченя.Info
Користувач не має права:
3.2.1 Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим чином розміщувати та / або поширювати контент, доступ до якого отримує Користувач після реєстрації на сайті;
3.2.2 Порушувати права третіх осіб, в тому числі авторські права на контент, розміщений на сайті;
3.2.3 Несанкціоновано збирати і зберігати персональні дані інших осіб;
3.2.4 Порушувати нормальну роботу сервісу Лелеченя.Info;
3.2.5 Іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

IV. Вартість послуг і порядок оплати

4.1 Адміністрація надає доступ до Сервісу за тарифами, опублікованими у вільному доступі на Сайті;
4.2 Користувач отримує доступ до Сервісу за умови отримання Адміністрацією передоплати в розмірі 100% (ста відсотків);
4.3 Оплата проводиться безготівковим розрахунком як переказ грошових коштів в платіжному сервісі «Інтеркаса» (https://www.interkassa.com/ ) на підставі сформованого в автоматичному режимі Сервісом рахунку, відповідно до обраної Користувачем Інтернет – трансляції;
4.4 Оплата рахунку користувачем означає згоду з умовами Сервісу, термінами і вартістю послуг;
4.5 Обов’язок з оплати вважається виконаним Користувачем з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Адміністрації;
4.6 В разі розірвання цієї угоди з ініціативи Користувача Адміністрація не повертає Користувачеві перераховані кошти;
4.7 Користувач може відмовитись від перегляду ним оплаченої платної онлайн Інтернет – трансляції за 24 години до її початку, при цьому кошти Користувачеві не повертаються, а можуть бути використані для перегляду іншої Інтернет – трансляції ідентичної вартості за вибором Користувача.

V. Виняткові права на утримання Сервісу та контент

5.1 Всі об’єкти, доступні завдяки Сервісу Лелеченя.Info, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сервісі Лелеченя.Info, є об’єктами виняткових прав Адміністрації та інших правовласників;
5.2 Користувач може використовувати контент, а також інші елементи Сервісу тільки в рамках функціонала Сайту;
5.3 Погоджуючись з умовами Угоди, Користувач зобов’язується не відтворювати, не копіювати або дублювати, не продавати, не перепродавати Сервіс або будь-яку його частину, а також користування Сервісом або доступ до Сервісу, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Адміністрації.

VI. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

6.1 Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Сервісу, включаючи ті випадки, якщо такі дії призведуть до порушення їх прав і законних інтересів, а також за порушення законодавства при використанні Сервісу;
6.2 Користувач використовує сервіс Лелеченя.Info на свій власний ризик. Лелеченя.Info не гарантує, що Сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; зміст послуги, інформації, отриманих з використанням Сервісу, будуть відповідати очікуванням Користувача;
6.3 Всі претензії і питання Користувача, інша кореспонденція повинні направлятися за адресою Адміністрації: info@lelechenya.info

VII. Термін дії угоди

7.1 Дана Угода набуває чинності з моменту реєстрації Користувача на Сайті в порядку, передбаченому ч. II Угоди;
7.2 Адміністрація має право призупинити або розірвати дану Угоду в односторонньому порядку в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

VIII. Внесення змін до угоди

8.1 Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку і без повідомлення кожного окремого Користувача змінити дану Угоду;
8.2 Нова редакція Угоди Користувача набирає чинності і починає діяти з моменту опублікування на Сайті.

IX. Інші положення

9.1 Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права. Скрізь у тексті цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача;

Дата публікації: 01.03.2015